Huishoudelijk reglement

  1. Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er kinderen niet zijn, stagneert daardoor ook het inoefenen voor alle anderen. Vlak voor de uitvoeringen worden er ook enkele doorlopen gepland, waar je natuurlijk ook bij aanwezig moet zijn. Hiervan krijg je van ons tijdig de data door.
  2. Als je 3x, zonder geldige reden afwezig bent geweest, word je van verdere deelname uitgesloten. Als je bij hoge uitzondering toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag afmelden bij Susanne Passon, het liefst de avond van tevoren.
  3. Als je zonder afmelding wegblijft, neemt het bestuur hierover contact op met je ouders.
  4. Voor aanvang van de repetitie meld je je bij de bestuursleden, die het aanspreekpunt zijn voor vragen, problemen en regelzaken.
  5. Deelname verplicht je tot betaling van de gehele contributie. Bij het voortijdig beëindigen van de deelname, zal géén restitutie van contributie volgen.
  6. Als je een rol krijgt zorg je er natuurlijk voor dat je die op tijd kent. Als je je rol niet goed leert, kan dat consequenties hebben. Vervanging is niet uitgesloten.
  7. Natuurlijk gaan we ervan uit dat je op een gezellige en serieuze wijze de repetities volgt. Als je je tijdens de repetitie niet goed gedraagt, kan de leiding je zo nodig uit de repetitie sturen. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. Als deze maatregel nog eens nodig blijkt te zijn neemt het bestuur contact op met je ouders. Indien daarna geen of te weinig verbetering optreedt, kan na overleg met het bestuur eventueel ook schorsing plaatsvinden.
  8. Van de ouders/verzorgers vragen we de bereidheid om zich in te zetten bij het vele werk dat bij de productie komt kijken. Het bestuur zal aangeven wanneer en waarvoor we hulp nodig hebben. Het bestuur draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.
  9. De stichting 2 Stage is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van leden of introducees. Tevens is de stichting niet aansprakelijk voor op haar terrein door leden of hun introducees opgelopen letsel.