Huishoudelijk reglement

  1. Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er kinderen/jongeren niet zijn, stagneert daardoor ook de voortgang voor de anderen. Er zijn repetitiedagen en vlak voor de uitvoeringen worden er ook enkele doorlopen gepland. Aanwezigheid is daarbij enorm belangrijk. Hiervan communiceren we tijdig de data.
  2. Als je 3x, zonder geldige reden, afwezig bent geweest, word je van verdere deelname uitgesloten. Als je bij hoge uitzondering toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag ruim vooraf afmelden, voor Stage-1 bij Maryann Schonk en voor Stage-2 bij Cindela Dirks. Als je zonder afmelding wegblijft, neemt het bestuur hierover contact op met jou of met je ouders.
  3. Als je vragen hebt, dan meld je je voor aanvang van de repetitie bij het aanwezige bestuurslid, die het aanspreekpunt is voor vragen, problemen en regelzaken.
  4. Kauwgom is tijdens de repetities niet toegestaan.
  5. Telefoons zijn tijdens de repetities niet toegestaan en blijven in de jas/tas of worden ingeleverd in de telefoonbak. Alleen de leiding zal af en toe een mobiele telefoon gebruiken voor het maken van foto’s of filmpjes voor social media of als repetitiemateriaal.
  6. Deelname verplicht je tot betaling van de gehele contributie. Bij het voortijdig beëindigen van de deelname, zal géén restitutie van contributie volgen.
  7. Als je een rol krijgt zorg je er voor dat je die op tijd kent. Als je je rol niet goed leert, kan dat consequenties hebben. Vervanging is niet uitgesloten.
  8. Natuurlijk gaan we ervan uit dat je op een gezellige, sympathieke en serieuze wijze de repetities volgt. Als je je tijdens de repetitie niet gedraagt, kan de leiding je zo nodig uit de repetitie verwijderen. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld en indien nodig nemen we contact op met je ouders. Bij herhaling kan het gevolg zijn dat je lidmaatschap beëindigd wordt.
  9. Van de ouders/verzorgers vragen we de bereidheid om zich in te zetten bij het vele werk dat bij de productie komt kijken. Het bestuur zal aangeven wanneer en waarvoor we hulp nodig hebben. Het bestuur draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid.
  10. Stichting 2 Stage is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van leden. Ook is de stichting niet aansprakelijk voor op haar terrein door leden opgelopen letsel.